„PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt.

„Dotacja na kapitał obrotowy dla „PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Wartość Projektu wynosi 265 686,84 zł. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 265 686,84 zł.