PTB sp. z o.o.

Kontakt

Siedziba Firmy:
50-519 Wrocław
ul. Gajowa 23/14

Telefon: (76) 87-83-502
Faks: (76) 87-82-326

NIP: 899-250-77-68
REGON: 932989044

Oddział Złotoryja:
woj. dolnośląskie
59-500 Złotoryja
ul. Legnicka 39

Numer KRS: 0000209396
Kapitał zakładowy: 2 569.300 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego